logo

1. Wstęp

 • Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego erp.
 • W regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu erp.

 2. Definicje erp

 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwiu internetowego erp jak i osoba posiadająca pełny dostęp do konta w serwisie internetowym erp.
 • Konto - jest to dostępne po zalogowaniu sie (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik erp może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie.
 • Właściciel - Właścicielem serwisu erp jest Firma AmelMax. Kontakt reklama(małpa)amelmax(kropa)pl
 • DotPay - System obsłógujący płatnoci SMS w serwisie erp.
 • Zdjęcie Premium - zdjęcie ze specjalnym statusem, nie brane pod uwagę podczas konserwacji przez rok od daty wykupienia usługi Zdjęcie Premium.
 • Konto VIP - konto Użytkownika ze specjalnym statusem, zdjęcia kont VIP nie są brane pod uwagę podczas konserwacji przez czas posiadania Konta VIP.
 • Konserwacja serwisu - usuwanie zdjęć z serwisu, które nie odnotowały żadnych kliknieć, (zazwyczaj zdjęcia Hotlinkowane) w okresie 30-tu dni od daty dodania.

 3. Zasady ogólne:

 • Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych itp. za pomocą opcji Twoj Profil.
 • Użytkownikowi niedozwolone jest :
  • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  • obrażanie innych osób,
  • umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  • używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów erp. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak na nasz serwis,
  • użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie,
  • użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za korzystanie z konta,
  • za niestosowanie sie do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu,
  • jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu erp możemy zablokować na stale konto Użytkownika,
  • jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta,
  • erp nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez użytkowników w przypadku naruszenia Regulaminu,
  • erp może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika, bez konieczności informowania go o tym.
  • Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialnoci za materiały umieszczane w serwisie erp

4. Rejestracja

 • Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego sie na stronie: Regulamin
 • Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia lub za zgodą jednego z rodziców lub opiekuna, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu,
 • Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminowa blokadę konta.
 • Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
 • Dokonując rejestracji w serwisie internetowym erp, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityka Ochrony Prywatności przedstawiona w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Droga Elektroniczna z późniejszym zmianami
 • Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał sie i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 • Rejestrując sie w serwisie erp użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez erp w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez erp, zgodnie z ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 • Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z erp

5. Konto Użytkownika

 • Zabrania sie przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 • Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 • W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stale lub tymczasowo).
 • Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailowa Użytkownika.
 • erp ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

6. Inne usługi i opłaty

 • Posiadanie własnego Konta w Serwisie erp jest bezpłatne.
 • Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Serwisu o płatną usługę reklamy czy dodatkowych korzyści.
 • Dodatkowe usługi mogą być wykupione poprzez SMS lub płatności przelewem
 • Usługa płatności przez SMS (Usługa Premium SMS obsługiwana przez Dotpay) dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play
 • Regulamin Usług i Serwisów SMS na DotPay.pl.
 • Opłata za Zdjęcie Premium przez SMS to 0,50 gr netto (0,62gr brutto)
 • Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu Kontakt

7. Postanowenie końcowe

 • Serwis erp zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśniecie umowy miedzy serwisem erp a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2012 r.